Disclaimer

De besloten vennootschap Daan's Investment B.V. biedt de grootst mogelijke zorg aan de veiligheid en betrouwbaarheid van haar producten. Een productiefout kan echter altijd voor komen.

Daan's Investment B.V., de besloten vennootschap diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer, zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht als gevolg van productiefout(en) of gebruik van de Mr. E-ZY in strijd met onderstaande gebruiksvoorschriften.

Tevens is Daan's Investment B.V. niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de gebruiker van de Mr. E-ZY of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, en immateriële schade.

Daan's Investment B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Daan's Investment B.V. in brochures, reclamefolders of op hun websites, dan wel websites van vertegenwoordigers, licentiehouders en handelspartners.

Oneigenlijk gebruik van de Mr. E-ZY kan anderen (letsel)schade toebrengen, en kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Mr Ezy.

Voor een veilig en lang gebruik van de Mr. E-ZY, wordt u geadviseerd om:

 • Niet op de Mr. E-ZY te springen of te ploffen.
 • De Mr. E-ZY niet bloot te stellen aan of te dicht plaatsen bij hittebronnen, zoals kachels of (open) vuur
 • Voorzichtig te zijn met scherpe voorwerpen, scherpe kledingstukken etc etc
 • De Mr Ezy te laten gebruiken door kinderen vanaf 6 jaar.
 • Niet met de Mr. E-ZY van objecten af of in objecten te springen, zoals glijbanen of zwembaden
 • De Mr. E-ZY niet te belasten met meer dan 160 kilogram
 • De Mr. E-ZY te gebruiken als een meubel en niet als speelgoed. De Mr. E-ZY is ontworpen om erop te zitten of te liggen en niets anders
 • De Mr Ezy absoluut niet in of onder het water te doen.
 • De mr Ezy op een vlakke ondergrond te plaatsen.
 • De Mr Ezy nooit in een wasmachine te doen
 • Nooit iets in de Mr. E-ZY steken en dus ook niet in de powerbank.
 • Na gebruik de Mr Ezy laten leeglopen dmv de grote knop van de powerbank open te doen en zachtjes op de zak drukken zodat het lucht er weer uit gaat en altijd meteen weer in het meegeleverde zakje plaatsen.
 • Een handdoek op de Mr. E-ZY te plaatsen als u gaat zitten of liggen. Vaak wordt de Mr. E-ZY gebruikt bij mooi weer en smeert iedereen zich in, de zon beschermingsproducten en eventuele lichaamsvetten kunnen vlekken geven. Ook make-up kunnen vlekken geven
 • Voorzichtig te zijn met etens en drinkwaren bij morsen op de Mr Ezy kunnen deze vlekken geven.
 • Bij vlekken kunt u de Mr. E-ZY met een licht vochtig doekje schoonmaken.
 • Bij strand gebruik pas op dat er geen zand of andere voorwerpen in de powerbank terechtkomt.

U zal Daan's Investment B.V. en diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de Mr. E-ZY, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Daan's Investment B.V. heeft ten alle tijden het recht om:

 • Zonder voorafgaande aankondiging, naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan haar producten, waaronder begrepen de functionaliteit en het design;
 • Zonder voorafgaande aankondiging, naar eigen inzicht deze disclaimer te wijzigen.

Op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing, voor zover overigens door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.